Funksjonshemmede dating

posted by | Leave a comment

Det er mange som trenger bare litt bistand så klarer de seg fint. Jeg føler at rådene er blitt lyttet til, sier Ingrid Ihme.

Jobbstrategien for funksjonshemmede er forankret i trepartsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, der en av tre hovedmålsettinger fra starten har vært å øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.

Da er det på tide med både selvransaking og nye grep, sa Hanne Bjurstrøm da hun presenterte regjeringens strategi for å få flere funksjonshemmede i jobb, sammen med inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Jobbstrategien inneholder en rekke konkrete tiltak som skal settes i verk i 2012.

I fokus står overgangen mellom skole og arbeidsliv.

- Andelen unge uføre er stadig økende, og vi vet ikke hvorfor det skjer. Det er tragisk for dem som skal starte i arbeidslivet og ikke kommer inn, og det er dyrt for samfunnet.

Det er diskrimineringsbarrieren, kostnadsbarrieren, produktivitetsbarrieren og informasjons- og holdningsbarrieren.

Forhåpentligvis kan fylkeskoordinatorene nå forholde seg mer helhetlig til barrierene.

Leave a Reply

countryside love dating site